ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΩΓΛΙΤΗΣ: Ένας άγνωστος, μεγάλος, Βυζαντινός στρατηγός

Ο Ιωάννης Τρωγλίτης είναι ένας από τους σχετικά άγνωστους στρατηγούς της περιόδου του Ιουστινιανού. θεωρείται πως γεννήθηκε στη Μακεδονία, μάλλον στην περιοχή των Σερρών, ή στη Θράκη. Πιστεύεται πως με τον Βελισάριο είχε σχέσεις από την παιδική ηλικία και ήταν μέλος της πρώτης μονάδας επίλεκτων Βουκελάριων ιππέων που οργάνωσε ο μεγάλος στρατηγός. Δεν είναι γνωστή … Continue reading ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΩΓΛΙΤΗΣ: Ένας άγνωστος, μεγάλος, Βυζαντινός στρατηγός