Κύπρος 1974: Η προδοτική στάση της στρατιωτικής ηγεσίας, οι πολιτικοί

Η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελλάδα, το 1974, έχει σοβαρές ευθύνες για τη μη ενίσχυση της Κύπρου μετά την εισβολή της Τουρκίας στο νησί. Ευθύνες έχουν και για το γεγονός ότι άφησαν με το πραξικόπημα κενά στην άμυνα του νησιού. Από το πόρισμα του Φακέλου της Κύπρου, της ελληνικής Βουλής προκύπτουν και πολιτικές ευθύνες. Ευθύνες για ολιγωρία και αναποφασιστικότητα. Οι Αμερικανοί δεν ήθελαν σύγκρουση Ελλάδος και Τουρκίας, δύο μελών του ΝΑΤΟ. Αυτό η Αθήνα δεν το αξιοποίησε ποσώς στη διαχείριση που γινόταν.

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΠΗΓΗ: APOPSEIS.COM

Τα μέλη της Επιτροπής για τον Φάκελο της Κύπρου, της ελληνικής Βουλής, αξιολογώντας τις καταθέσεις πρωταγωνιστών των συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 1974, κατέληξαν σε σημαντικά συμπεράσματα. Από τη μελέτη του περιεχομένου των πρακτικών αυτών προκύπτουν τα εξής σε σχέση με τις απόψεις της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Και οι τέσσερις αρχηγοί (Μπονάνος – Γαλατσάνος – Αραπάκης – Παπανικολάου) υπερθεματίζουν στη διατύπωση της άποψης ότι η όποια αποστολή ουσιαστικής (αριθμητικά ικανής) στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο ήταν ανέφικτη και πέραν τούτου «χαμένη υπόθεση» και στην ουσία δεν θα μπορούσε να επηρεάσει την ήδη διαμορφωθείσα κατάσταση στο νησί.

Από εκείνα που αναφέρθηκαν από τους στρατιωτικούς αρχηγούς, διαπιστώνονται και διαφοροποιήσεις. Ο Μπονάνος ανέφερε πως ήταν αδύνατη η άμυνα με τις δυνάμεις που διέθετε ο στρατηγός Καραγιάννης στην Κύπρο. «Τεχνικώς αδύνατος η αποστολή βοηθείας. Δυνατή η αποστολή ενισχύσεως στρατιωτών εφοδιασμένων με ελαφρά όπλα. Η βοήθεια όμως αυτή δεν είναι δυνατόν να επηρεάσει την κατάσταση».

Ο Γαλατσάνος, συμφωνεί και προτείνει όμως και συγκεκριμένο σχέδιο ενέργειας των δυνάμεων που υπάρχουν στην Κύπρο. Λέγει επί λέξει: «Η μόνη δυνατότης των ημετέρων δυνάμεων είναι η υποχωρητική κίνησις με παράλληλον τήρησιν της επαφής». Η θέση του Γαλατσάνου παρατίθεται όπως ακριβώς διατυπώθηκε, γιατί από την εξέλιξη των γεγονότων, ήταν εκείνη που εφαρμόστηκε τελικά σε όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι προχωρεί και σε περαιτέρω εκτίμηση και δηλώνει «μέχρις εσχάτων άμυνα πιθανόν να εξωθούσε τους Τούρκους να προχωρήσουν και πέραν των αντικειμενικών σκοπών των»! Δηλαδή, να στραφεί προς την Ελλάδα. Ο Αραπάκης, είχε αναφέρει πως «το Ναυτικόν έχει τη δυνατότητα εκτελέσεως επιχειρήσεων εν Κύπρω διά των Υ/Β, ωσαύτως δε μεταφορά ενισχύσεων μετά ελαφρού οπλισμού». Συνεχίζει όμως και εκφράζει την άποψη ότι και η βοήθεια αυτή κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα δεν θα έχει.

Για τα μέλη της Επιτροπής, χαρακτηρίζεται περίεργη η εξής τοποθέτηση Αραπάκη (όπως ακριβώς είναι γραμμένο το πιο πάνω πρακτικό): «Ωσαύτως επεσήμανε ότι ΑΜΥΝΑ ημετέρων δυνάμεων ούσα παραβίαση της εκεχειρίας και από πλευράς μας θα δυσχεράνει πιθανώς διεθνή θέση μας διπλωματικώς»!!! Εάν η λέξη ΑΜΥΝΑ, αναφέρεται στο πόρισμα, «είναι ακριβώς αυτή που χρησιμοποίησε ο Αραπάκης, τότε είναι πολύ περίεργη από κάθε άποψη η θέση του ότι η άμυνα που προϋποθέτει επίθεση των Τούρκων, αποτελεί κατά οποιονδήποτε τρόπο παραβίαση της εκεχειρίας. Εάν η λέξη άμυνα είναι λάθος, στη γραπτή διατύπωση και αντί αυτής χρησιμοποίησε τη λέξη «βοήθεια», «ενίσχυση» ή παρόμοια έκφραση, τότε και πάλι είναι περίεργη η θέση του αυτή.

Γιατί η αποστολή δυνάμεων δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην παραβίαση της εκεχειρίας και μάλιστα όταν οι Τούρκοι έχουν αποβιβάσει στο νησί 40.000 στρατό και 150-200 άρματα. Επιμένουμε στο σημείο αυτό γιατί ο Αραπάκης είναι ο ΜΟΝΟΣ στρατιωτικός που εκφέρει πολιτική κρίση (διπλωματικές δυσχέρειες χειρισμών). Και νομίζουμε ότι εάν συνδυασθεί με το γεγονός ότι στην κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων για την εκεχειρία, κατά περίεργο τρόπο οι Αμερικανοί τον Αραπάκη βρήκαν μόνο από όλη την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Χούντας και διαπραγματεύθηκαν και συμφώνησαν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός, δημιουργεί ερωτήματα για τη στάση του». Κατά την εκτίμηση της Επιτροπής, ο ρόλος του Αραπάκη γενικότερα στην Κυπριακή τραγωδία δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως από τα στοιχεία που έχουμε στους Φακέλους της Επιτροπής. Διαβάστε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέχεια στην πηγή