Γαλλικά & γερμανικά άρματα το 1940… Κατάρρευση ενός βολικού μύθου

Ο Γαλλικός Στρατός του 1940 διέθετε τέσσερις τύπους ταχυκίνητων μεραρχιών, τις Ελαφρές Μεραρχίες Ιππικού, τις Ελαφρές Τεθωρακισμένες Μεραρχίες, τις Μικτές Τεθωρακισμένες Μεραρχίες και τις Μηχανοκίνητες Μεραρχίες Πεζικού. Οι μηχανοκίνητες μεραρχίες πεζικού είχαν την ίδια σύνθεση με τις κοινές μεραρχίες πεζικού. Διέθεταν όμως μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς. Οι Ελαφρές Μεραρχίες Ιππικού αποτέλεσαν την εξέλιξη των παλαιών μεραρχιών … Continue reading Γαλλικά & γερμανικά άρματα το 1940… Κατάρρευση ενός βολικού μύθου