Τσάρος Ιβάν ο Τρομερός: Το επίλεκτο πεζικό “Στρέλτσι”!

Με τον όρο «Στρέλτσι» δηλώνονταν ο στρατιώτης που έφερε εκηβόλο όπλο και έβαλλε με αυτό. Οι Στρέλτσι ήταν ένα σώμα πεζικού, εξοπλισμένο, αρχικά, με αρκεβούζια και κατόπιν μουσκέτα, του συγκροτήθηκε από τον Ιβάν τον Τρομερό, το 1552. Ήταν το πρώτο τακτικό σώμα του Ρωσικού Στρατού και συγκροτήθηκε στα πρότυπα των Οθωμανών γενιτσάρων.

Η συγκρότησή τους ήταν αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησε ο Ιβάν ο Τρομερός. Το πρώτο σύνταγμα, δυνάμεως 3.000 ανδρών, άρχισε να συγκροτείται το 1550, όταν ο Ιβάν επέλεξε τους άνδρες που θα εντάσσονταν σε αυτό από τους ελεύθερους, αστούς, κυρίως, αλλά και μερικούς κουλάκους αγρότες. Το σύνταγμα συγκροτήθηκε και εγκαταστάθηκε στην συνοικία των «σπουργιτιών» της Μόσχας.

Το σύνταγμα διοικείτο από τον «επικεφαλής των Στρέλτσι» (Streletski golova), όπως ονομαζόταν ο συνταγματάρχης. Το σύνταγμα ήταν οργανωμένο σε έξι «τάγματα» των 500 ανδρών, έκαστο, τα οποία ονομάζονταν πεντακοσιαρχίες. Το κάθε «τάγμα» (Prikazy) ήταν οργανωμένο σε πέντε «λόχους» (Sotnik) των 100 ανδρών, έκαστος, με επικεφαλής έναν «εκατοντάρχη». O κάθε λόχος διαιρείτο σε 10 δεκαρχίες, καθεμιά με έναν δέκαρχο επικεφαλής.

Οι Στρέλτσι, εξαρχής, εξοπλίστηκαν με αρκεβούζια και αργότερα με, μακρύκαννα, μουσκέτα, με κυρτές σπάθες, τύπου πάλας και με έναν μεγάλο πέλεκυ, με μήκος περί το 1,40 μ. Η «λεπίδα» του πέλεκυ είχε σχήμα μισοφέγγαρου, και είχε μήκος, στον κάθετο άξονα, περί τα 40-50 cm.

Διαβάστε την ενδιαφέρουσα συνέχεια στην πηγή