Μεραρχία “Müncheberg”1945: Η έσχατη Πάντσερ, μάχες Κίστριν – Φρανκφούρτης

Τις τελευταίες εβδομάδες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στην Ευρώπη, ο κατεστραμμένος, εν πολλοίς, Γερμανικός Στρατός, αντιμετώπιζε τεράστιες ανάγκες σε προσωπικό και υλικό. Ήταν η περίοδος που σχηματίστηκε ένα πλήθος μεραρχιών και ταξιαρχιών, εκ των ενόντων, οι οποίες ρίχτηκαν στη μάχη, με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και οπλισμό. Μια τέτοια μονάδα ανάγκης ήταν και η Μεραρχία … Continue reading Μεραρχία “Müncheberg”1945: Η έσχατη Πάντσερ, μάχες Κίστριν – Φρανκφούρτης