Οχυρό Αγ. Έλμου: Οι στρατιώτες του Άγιου Ιωάννη ταπεινώνουν τον Σουλεϊμάν

Οι Ιππότες του Αγίου Ιωάννη είναι ένα από τα αρχαιότερα ιπποτικά τάγματα. Συγκροτήθηκε περί το 1120 στην Ιερουσαλήμ και αρχικά διατηρούσε νοσοκομείο στην Αγία Πόλη. Για αυτό και τα μέλη του ονομάστηκαν “Οσπιταλιέροι”. Μετά την κατάληψη των Αγίων Τόπων από τους μουσουλμάνους το Τάγμα κατέφυγε στην Κύπρο και κατόπιν στη Ρόδο. Από τη Ρόδο εκδιώχθηκαν … Continue reading Οχυρό Αγ. Έλμου: Οι στρατιώτες του Άγιου Ιωάννη ταπεινώνουν τον Σουλεϊμάν