Τα πρώτα οπισθογεμή του Ελληνικού Στρατού: Chassepot, Μυλωνά, Grass (vid.)

Ο Ελληνικός Στρατός ακολούθησε τα βήματα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών αναφορικά με τον οπλισμό του. Από τα λειόκαννα μουσκέτα, εξοπλίστηκε με εμπροσθογεμή τυφέκια ραβδωτής κάννης και τελικά, το 1868, εξοπλίστηκε με τα πρώτα οπισθογεμή τυφέκια.

Το πρώτο οπισθογεμές τυφέκιο σε υπηρεσία με τον Ελληνικό Στρατό ήταν το γαλλικό Chassepot Μ. 1866. Η απόφαση απόκτησής τους αποτέλεσε συνέπεια των διδαγμάτων του Πολέμου των Επτά Εβδομάδων (Αυστροπρωσικός Πόλεμος 1866), όταν οι οπλισμένοι με οπισθογεμή τυφέκια Dreyse διέλυσαν τους οπλισμένους με εμπροσθογεμή ραβδωτής κάννης τυφέκια.

Τα Chassepot ήταν μονόβολα όπλα, βελονωτού επικρουστήρα – έβαλαν μια βολίδα κάθε φορά και διέθεταν κινητό ουραίο. Είχαν μήκος 1,31 μ. το τυφέκιο, 1,175 μ. η βραχύκαννη έκδοση για το πυροβολικό και 99 εκατοστά η αραβίδα του ιππικού. Αντίστοιχα το βάρος τους ήταν 4,26, 3,5 και 3,2 κιλά. Έβαλαν βολίδα διαμετρήματος 11mm με αρχική ταχύτητα εξόδου, αντίστοιχα, βλήματος 375, 350 και 300 μέτρων ανά λεπτό.

Αργότερα το όπλο τροποποιήθηκε για να βάλλει ολομερή φυσίγγια μεταλλικού κάλυκα του τυφεκίου Grass. Τα όπλα χρησιμοποιήθηκαν στον ατυχή πόλεμο του 1897.

Το ελληνικό τυφέκιο Μυλωνά

Το τυφέκιο που κατασκεύασε ο αρχιτεχνίτης τους Πυροβολικού Ευστάθιος Μυλωνάς και έγινε γνωστό ως Τυφέκιο υποδείγματος 1872 Μυλωνά, βασιζόταν στο βελγικό τυφέκιο Comblain Μ. 1870. Είχε διαμέτρημα 11mm και έβαλε το ίδιο φυσίγγιο με το Grass. Διέθετε καταπίπτων κλείστρο και έβαλε μια βολίδα τη φορά. Είχε μήκος 1,23 μ. το τυφέκιο και 945 εκ. η βραχύκαννη αραβίδα. Το βάρος τους αντίστοιχα ήταν 4,5 και 3,5 κιλά.

Τα όπλα κατασκευάστηκαν στο Βέλγιο και αρχικά παραγγέλθηκαν 5.000 τυφέκια τα οποία παραλήφθηκαν το 1876. Επιπλέον παραγγελία για τουλάχιστον 3.000 όπλα δόθηκε αργότερα. Σύντομα όμως το τυφέκιο άρχισε να περνά εκτός υπηρεσίας λόγω της αγοράς των γαλλικών τυφεκίων Grass.

Τα τυφέκια Grass

Ο Ελληνικός Στρατός άρχισε να εξοπλίζεται με το τυφέκιο Grass M. 1874 στο διάστημα 1877-78. Αργότερα υπήρξαν και νέες παραγγελίες με αποτέλεσμα ο αριθμός ων Grass, τυφεκίων και αρρ=αβίδων στον Ελληνικό Στρατό να ξεπεράσει τα 150.000 όπλα. Κατά τη διάρκεια τους Α’ Παγκοσμίου Πολέμου δόθηκαν από τη Γαλλία τυφέκια Grass Μ 1877/80/14 διαμετρήματος 8mm, αντί των 11mm που είχαν όλα τα άλλα.

Και το Grass έβαλε τροφοδοτείτο με ένα φυσίγγιο κάθε φορά. Χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο του 1897, αλλά και μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – τα υποδείγματα Μ 1874/80/14 – σε μονάδες πρώτης γραμμής, μέχρι την έλευση των Mannlicher-Schönauer και κατόπιν σε βοηθητικές μονάδες.

Το τυφέκιο είχε μήκος 1,305 μ. ενώ η βραχύκαννη έκδοση του Πυροβολικού είχε μήκος 1,175 και η αραβίδα του ιππικού 99 εκ. Το βάρος ήταν αντίστοιχα 4,19, 3,56 και 3,6 κιλά. Η αρχική ταχύτητα εξόδου βλήματος ήταν αντίστοιχα 440, 428 και 406 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Η αντίστοιχη του τυφεκίου Grass M 1874/80/14 που έβαλε το φυσίγγιο των 8mm ήταν σαφώς βελτιωμένη φτάνοντας τα 770 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Τυφέκιο Chassepot.

Τυφέκιο Μυλωνά.

Τυφέκιο Grass Μ 1874.