ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΡΩΣΙΑ

Τον Ιανουάριο του 1945 οι σοβιετικές δυνάμεις είχαν διασπάσει το γερμανικό μέτωπο στην...

Στις 21 Οκτωβρίου η σοβιετική 2η Επιλαρχία της 25ης Ταξιαρχίας Αρμάτων της Φρουράς του 2ου...