ΑΨΒΟΥΡΓΟΙ

Ο Τριακονταετής Πόλεμος (1618-48) χαρακτηρίζεται ως η καταστροφικότερη σύγκρουση στην ιστορία...

Το Αυστριακό Σύνταγμα Πεζικού Hoch und Deutschmeister είναι ένα από τα αρχαιότερα συντάγματα της...