ΚΥΠΡΟΣ 1974

Από τον Κεφαλόβρυσο της Λαπήθου πορευτήκαμε δυτικά μέχρι που φτάσαμε μετά το χάραμα στην...

Η φωνή του ακούγεται κοφτή και αποφασιστική στο μικρό κελί που του έχει διατεθεί στην...

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αισθάνονται το κάλεσμα της Μοίρας και τραβούν εμπρός. Δεν...