Λεγεώνα των Ξένων

Η Λεγεώνα των Ξένων συγκροτήθηκε από πλεονάζοντας μισθοφόρους του γαλλικού θρόνου και...

Το 1833 η Ισπανία βρέθηκε στις φλόγες ενός κόμη εμφυλίου πολέμου. Ο βασιλιάς της Φερδινάνδος...

Η γαλλική Λεγεώνα των Ξένων είναι ένα από τα διασημότερα σώμα της στρατιωτικής ιστορίας,...