ΛΟΧΑΓΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

Το ΙΙ/16 Τάγμα της Χ Μεραρχίας του ΕΔΕΣ τελούσε υπό τις διαταγές του τότε λοχαγού Ζιώγα....

Στις 30 Ιουνίου 1944 το ΙΙ/16 αντάρτικο τάγμα της Χ μεραρχίας των ΕΟΕΑ του ΕΔΕΣ τελούσε υπό...