ΜΑΧΗ ΒΑΓΚΡΑΜ

Τον Νοέμβριο του 1807 γαλλικές και ισπανικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Πορτογαλία και την...

Η Αυτοκρατορία των Αψβούργων υπήρξε ο πλέον επίμονος αντίπαλος της Γαλλίας, από το 1792...