ΝΑΝΤΙΡ ΣΑΧ

Η μάχη του Καρς είναι μια από τις σημαντικότερες αν και λιγότερο γνωστές της ιστορίας...

Το 1733 ο πόλεμος Οθωμανικής και Περσικής Αυτοκρατορίας βρισκόταν στο αποκορύφωμά του....